Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

PRZWODNIK DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych 2023/2024

 

ZARZĄZENIE NR 2 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 26 STYCZNIA 2023


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.


Do pobrania:

PRZEWODNIKI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW WRAZ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

   UWAGA ÓSMOKLASISTO
TE INFORMACJE SA PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE!

kilknij w link: 
www.ckzkk.pl/informator

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości

Współpracujemy z:

Miejska Bibilioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu