Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

SZKOLNE KOŁO PCKJednym ze statutowych obowiązków Polskiego Czerwonego Krzyża jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje zobowiązania względem najmłodszych od 1921 roku kiedy to powstały pierwsze szkolne koła PCK. Od tamtego momentu został zapoczątkowany ruch młodzieżowy w Polskim Czerwonym Krzyżu, który rozwija się do dziś.

OGÓLNE CELE PROGRAMU:
  1. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.
  2. Kształtowanie zachowań humanitarnych w środowisku szklonym i lokalnym.
  3. Organizowanie działań wspierających programy pomocowe i niesienie pomocy innym.
  4. Tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności społecznych i samorealizacji wolontariuszy SK PCK.
  5. Wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Profilaktyka wypadkowa i zdrowotna.
  6. Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych.
  7. Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.
  8. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
  9. Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.

Opiekunem szkolnego koła PCK w roku szkolnym 2023/2024 jest


Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości

Współpracujemy z:

Miejska Bibilioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu