Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Egzaminy

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ - EGZAMIN

 Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w piątek (9.07.2021 r.) według następującego harmonogramu:

Zaświadczenia będzie można odbierać  w godz. 9.00 - 15.00 dnia 9 lipca 2021r. (piątek)

Kopię zaświadczenia i innych wymaganych dokumentów uczniowie muszą w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

 W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 77 483-22-24

Przypominamy o obowiązku noszenia na terenie szkoły maseczek oraz o konieczności dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku i zachowaniu dystansu społecznego.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Drogi uczniu klasy ósmej oraz Rodzicu przed przystąpieniem do EGZAMINÓW  zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLSISTY. 

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SWOJE ORAZ INNYCH!

INFORMACJA O SPOSOBIE ORAGNIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


DROGI RODZICU, DROGI UCZNIU!

ZACHECAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI
SPOSOBU ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021Informacje te zostały wydane przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) 20.08.2020.

komunikat w sprawie HARMONOGRAMU przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021r


czas trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów

 

komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

a. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
b.
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
c.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania

RODZAJ DOKUMENTU: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
EGZAMIN: Egzamin ósmoklasisty
PRZEDMIOTY: język polski
matematyka
języki obce nowożytne
TERMIN EGZAMINU: TERMIN GŁÓWNY - styczeń i maj 2021
TERMIN DODATKOWY - maj iczerwiec 2021
DATA PUBLIKACJI DOKUMENTU: 01.09.2020r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Pod linkiem znajdziesz informacje:
-
ogólne informacje o egzaminie
-
rozpoczęcie egzaminu z danego przedmiotu
- przeprowadzenie egzaminu z danego przedmiotu
- sytuacje szczególne w trakcie egzaminu ósmoklasisty: uwagi o dostosowaniach, unieważnienie
  egzaminu, przerwanie pracy z arkuszem

 

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ONOFF Studio Reklamy Klub Młodego Technika Fundacja Zdobywaj Niezdobyte