Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PYSZNE I DOMOWE OBIADY!


OPŁATA ZA OBIAD W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK WYNOSI: ...
 zł


Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się w następnym miesiącu.
Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka w szkole do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności - 
telefonicznie tel. 77 483 - 22 - 24


PŁATNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM DO 10-GO DNIA KOLEJNEGO MIESIĄCA.

NUMER KONTA:  43 1020 3668 0000 5402 0501 0311

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat zostaną naliczone ustawowe odsetki. W przypadku niezapłacenia w danym miesiącu, dziecko może zostać wypisane z obiadów.
Informacji odnośnie miesięcznej opłaty za żywienie prosimy zasięgać na naszej stronie internetowej lub u intendenta szkoły.
DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWE WPŁATY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2023/2024
karta zgłoszenia dziecka na obiady.pdf

 
       JADŁOSPIS:    27.11 - 01.12.2023

PONIEDZIAŁEK:
  •  

WTOREK
  •  

ŚRODA
  •  

CZWARTEK
  •  

PIĄTEK
  •  

Wykaz artykułów poszczególnych potraw i artykułów wywołujących alergię znajduje się u intendenta szkoły. 
JADŁOSPIS może ulec zmianie. 

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości

Współpracujemy z:

Miejska Bibilioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu