Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Klasa muzyczna

  

Z wielką dumą chcemy poinformować, że w nowym roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 ruszyła jedyna w naszym powiecie klasa o profilu muzycznym. Powstała ona w wyniku porozumienia pomiędzy dyrektorem naszej szkoły p.Pawłem Masełko i dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej nr 1 p.Gotfrydem Włodarzem.

Nasza oferta skierowana jest do tych rodziców, którzy chcą kształcić muzycznie swoje dzieci na wybranym instrumencie
(skrzypce, fortepian, wiolonczela, klarnet), a także rozwijać ich zainteresowania oraz talent muzyczny.

Taka współpraca, to również ukłon w stronę rodziców, którzy do tej pory musieli borykać się z dowożeniem dzieci na lekcje w szkole muzycznej i oczekiwać na zakończenie przez nie zajęć. 
Po zakończeniu lekcji i zjedzeniu obiadu, dzieci zostaną zaprowadzone przez wychowawcę klasy do szkoły muzycznej. Dzięki temu rodzic tylko raz będzie odbierał dziecko ze szkoły, po zakończeniu przez niego zajęć w obu szkołach.


Zaletą naszej współpracy będzie przede wszystkim kształcenie muzyczne, przygotowanie uczniów do odbioru muzyki, dostarczenie wrażeń, emocji i przeżyć muzycznych.
Współpraca ze szkołą muzyczną przyniesie wszystkim uczniom możliwość „żywego” i niepowtarzalnego kontaktu z muzyką, będzie rozwijała wrażliwość i gust muzyczny małych melomanów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ONOFF Studio Reklamy Klub Młodego Technika Fundacja Zdobywaj Niezdobyte