Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

    Za duplikat legitymacji szkolnej pobierana jest opłata - 9 zł.

Kwotę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta lub na konto.
  • Urząd Miasta, ul. Piramowicza 32, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle
    PKO BP S.A. I o/Kędzierzyn-Koźle
    02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
    z dopiskiem: "Duplikat legitymacji szkolnej ucznia PSP5 - ... (imię i nazwisko dziecka)"
Po okazaniu dowodu wpłaty w sekretariacie szkoły zostanie wydany duplikat legitymacji. 

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ONOFF Studio Reklamy Klub Młodego Technika Fundacja Zdobywaj Niezdobyte