Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

WYPRAWKA SZKOLNA PIERWSZOKLASISTY

 

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych zostanie przeprowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych przy pomocy systemu elektronicznegozgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 1707/OW/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Rejestracja w elektronicznym systemie naborowym możliwa będzie od 21 marca 2022 r. od godziny 9.00. do 11 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

pod adresem http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl

Pod powyższym adresem rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru do 11 kwietnia 2022 r.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji, które można pobrać poniżej.
HARMONOGRAM
ZASADY REKRUTACJI

Startujemy 14 i 15 marca o godz. 17:00 Dniami Otwartymi w naszej szkole!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości Magia Światła Łukasiewicz

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu Klub Młodego Technika