Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCA: Michalina Kuzioła kl. 8B

CZŁONKOWIE:
Jakub Kopaniecki 3a
Marcel Płocica 5a
Emilia Kamińska 6c
Aleksandra Piwowar 7b
Kaja Michalak 5b
OPIEKUN SAMORZĄDU: p. Adam Lipert

RZECZNIK PRAW UCZNIA


KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA? 

W każdej szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrana osoba z Waszej szkoły (nauczyciel albo uczeń, albo para: uczeń + nauczyciel).
Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Waszej szkole.
Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.

DO ZADAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA MOŻE NALEŻEĆ M.IN.:

  • upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole (dla nauczycieli i uczniów),
  • proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie,
  • rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami, a nauczycielami,  
  • reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.
NIEZALEŻNOŚĆ, OBIEKTYWIZM, WIEDZA
Ważne jest to, że rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. Nie postępuje ani pod naciskiem dyrektora szkoły, ani tak, aby przypodobać się uczniom. Stara się być obiektywny. Wysłuchuje obu stron konfliktu, dobrze zna zapisane w dokumentach prawa ucznia i potrafi samodzielnie rozstrzygnąć, czy zostały one złamane.

KONTAKT Z RZECZNIKIEM
Rzecznik powinien być łatwo dostępny dla uczniów. Wtedy jego praca przynosi dobre rezultaty. Najlepiej jest, kiedy wszystkim znany jest termin i miejsce dyżurów rzecznika.

Funkcję szkolnego rzecznika praw ucznia w naszej szkole pełni:
  • p. Piotr Kosowicz

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ONOFF Studio Reklamy Klub Młodego Technika Fundacja Zdobywaj Niezdobyte