Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA ... to miejsce gdzie dziecko może i chce, a nie musi czy powinno ...

Świetlica szkolna czynna jest w dni nauki szkolnej oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w godzinach od 6.30 do 16.00.
Świetlica zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze, umożliwiające interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę  i bezpieczeństwo. 
W świetlicy szkolnej uczniowie odrabiają zadania domowe, uzupełniają braki i zaległości w nauce oraz zdobywają nową wiedzę w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu świetlicowym.
Uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach świetlicowych uwzględniających ich indywidualne zainteresowania, potrzeby  oraz możliwości edukacyjne. 
Stosowanie podczas zajęć świetlicowych różnorodnych gier, zabaw ipomocy dydaktycznych stwarza warunki adaptacyjne dla dzieci w różnym wieku szkolnym, tym samym zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. 
Dbając o wszechstronny rozwój ucznia świetlica organizuje także imprezy i uroczystości współgrające z kalendarzem szkolnym.

W NASZEJ ŚWIETLICY PRACUJĄ

  • p. Bożena Migdał
  • p. Urszula Lipnicka - Simonodes
  • p. Joanna Sobolewska
  • p. Anna Respondek - Kuklińska

ZABAWY KARTAMI

W świetlicy trenujemy koncentrację, pomysłowośc i cierpliwość. 

NUDA NIE JEST NAM STRASZNA!

W świetlicy nie ma miejsca na nudę. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

DZIEŃ MARZYCIELA

W Dzień Marzyciela rysowaliśmy nasze duże i małe marzenia :)

DZIEŃ KROPKI

Dzień kropki w świetlicy był twórczy i wesoły. Motywem przewodnim była kropka. To świetna okazja do przeprowadzenia kreatywnych zajęć z dziećmi, ale również odkrywania talentów, poznawania swoich mocnych stron i wspólnej zabawy. 

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości

Współpracujemy z:

Miejska Bibilioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu