Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Świetlica

 
„ŚWIETLICA, TO MIEJSCE, GDZIE DZIECKO MOŻE I CHCE, A NIE MUSI CZY POWINNO”…

ŚWIETLICA to bardzo ważne miejsce podczas pobytu dziecka w szkole.
Codziennie przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas pracy ich rodziców.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów świetlica czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.00.
Świetlica   jest  pozalekcyjną  jednostką  wychowawczo-opiekuńczą   działającą  w  ramach szkoły, w której prowadzone są zajęcia wychowawcze w grupach nie większych niż 25 osób.
Głównym i nadrzędnym celem świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom.
W naszej świetlicy organizowane są różnorodne formy zajęć, dzięki którym uczniowie ujawniają i rozwijają swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia. Dbając o wszechstronny rozwój ucznia świetlica organizuje oprócz imprez i uroczystości zajęcia według określonego harmonogramu i rocznego planu pracy świetlicy. Dbamy, by nasi wychowankowie uczyli się nawyków kultury życia codziennego oraz nawiązywali prawidłowe relacje z rówieśnikami. Uczymy dzieci dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz szanowania wyposażenia świetlicy: gier i pomocy dydaktycznych. Świetlica czuwa nad bezpieczeństwem, zdrowiem oraz prawidłowym rozwojem dzieci.


W NASZEJ  ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRACUJĄ:
- p. Bożena Migdał
- p. Elżbieta Orenczak
- p. Urszula Simonides - Lipnicka
- p. Daria Murza - Murzowska


DOUMENTY ŚWIETLICOWE

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się Laboratoria Przyszłości Magia Światła Łukasiewicz

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu Klub Młodego Technika