Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Wydarzenia szkolne

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MINDFULNESS

 

KONKURS LEKSYKALNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO – MEMORY MASTER

Kolejny raz nasza szkoła zaprasza uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie „Memory Master”, który sprawdza znajomość angielskich słówek. Listy słów, przykładowe testy, informacje o nagrodach i regulamin znajdziecie ma stronie organizatora: https://blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2

Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica zgody dostępnej tutaj oraz wpłata 10 zł. W celu zapisania się na konkurs prosimy o zgłoszenie się do p. Ilony Naróg w nieprzekraczalnym terminie do piątku (17.09). Konkurs odbędzie się pod koniec października.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/20221 września uczniowie naszej szkoły powitali nowy rok szkolny.
Dzieci z klas 1a i 1b w obecności swoich rodziców i nauczycieli złożyły uroczyste ślubowanie.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce i wytrwałości w ich zdobywaniu.
Nauczycielom zaś cierpliwości, wyrozumiałości i satysfakcji z efektów swojej pracy.

ZAPISY NA OBIADY

Zapisy na obiady przyjmowane są u intendenta szkoły. Zgłoszenia dokonują rodzice, wypełniając druk niniejszej deklaracji. Obiady będą wydawane od poniedziałku 06.09.

DRODZY RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

W odpowiedzi na Państwa pytania informujemy, że w dniu 01.09. zainteresowani mogą przynieść do szkoł tyty. Prosimy, aby dzieci otrzymały je od Państwa po zakońćzeniu uroczystości i po spotkaniu z wychowawcami klas. Będzie możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia na hali gimnastycznej.

WITAJ SZKOŁO

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

REKRUTACJA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (załącznik nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r.  w sprawie ramowych statutów szkół publicznych).

1. Deklaracja przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się poprzez pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka: 
  • ze strony internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA lub DOKUMENTY SZKOLNE
  • z sekretariatu szkoły (w uzasadnionych przypadkach)
2. Wypełnioną kartę należy złożyć w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 10 września 2021 r.
3. Rodzice  (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.
4. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym terminie, następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
5. Świetlica zapewni dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela - wychowawcy w godzinach swojej pracy tj. 6.30 – 16.00.

PODARUJ SWOJEMU DZIECKU SUPER MOC!

Jeśli szukają Państwo dla swoich Pociech innowacyjnych zajęć rozwojowych, wspomagających wyobraźnię i kreatywność, poprawiających pamięć i koncentrację a przy tym w ciekawy i przystępny  sposób wprowadzających  dzieci w świat liczenia, liczb, matematyki- zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych z Arytmetyki Mentalnej w Amakids™.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów! Prosimy o zapoznanie się z informacją o wyprawce.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO ZAKUPIENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Przypominamy, że podręczniki dla uczniów klas 1-8 są refundowane i zakupione przez szkołę. Rodzice we własnym zakresie kupują tylko podręczniki do religii (klasy 1-8) i podręczniki oraz ćwiczenia do języka mniejszości narodowej (klasy 1-6). W klasie 7 i 8 uczniowie uczą się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego więc podręczniki są refundowane. 

UWAGA! W związku z tym, że w tamtym roku wszyscy uczniowie mieli nowe egzemplarze materiałów z języka mniejszości narodowej jest możliwość odkupienia od starszych koleżanek/kolegów zadbanych podręczników. Zakup nowych ćwiczeń jest obligatoryjny. 

Wykaz podręczników do religii i języka mniejszości narodowej.

NIE BÓJ SIĘ SPISU, BĄDŹ NA "TAK"!

 

SPORTOWY SUKCES NASZEGO ABSOLWENTA

W dniach 15-18.07.2021 r. w Tallinie odbywały się mistrzostwa Europy U20, w których wziął udział absolwent naszej szkoły oraz podopieczny trenera Adama Domina - Jakub Korejba. Dyskobol uzyskał 13. wynik w kategorii U 20, natomiast w swoim roczniku zajął 5. miejsce.
Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów! 

ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w piątek (9.07.2021 r.) według następującego harmonogramu:

  • zaświadczenia będzie można odbierać  w godz. 9.00 - 15.00 dnia 9 lipca 2021r. (piątek)
  • kopię zaświadczenia i innych wymaganych dokumentów uczniowie muszą w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 77 483-22-24

Przypominamy o obowiązku noszenia na terenie szkoły maseczek oraz o konieczności dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku i zachowaniu dystansu społecznego.

WAKACJE

 


Zobacz archiwum wszystkich wydarzeń

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ONOFF Studio Reklamy Klub Młodego Technika Fundacja Zdobywaj Niezdobyte