Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


  Stojąc u progu przepięknej tajemnicyego kochania
  życzę, aby Dzieciątko otuliło Was 
  swoją miłością i troską
  i pogłogosławiło każdą chwilę Nowego Roku.  

 

Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Dyrektor Szkoły
Agata Blachucik

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Na prośbę rodzica szkoła zapewnia opiekę w trakcie trwania przerwy świątecznej:
  • 22.XII. - 24 XII.2014 r.
  • 29.XII. - 31.XII.2014 r.
Szczegóły i zapisy u kierownika świetlicy szkolnej p. B. Migdał.

OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc grudzień 42 zł.
Płatne do 10 grudnia u Intendentki lub w świetlicy szkolnej.

STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015

Zgodnie z Uchwałą Nr L/575/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2014r. od kwietnia br. pomoc materialna w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych, realizowana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reja 2a w Kędzierzynie-Koźlu.

Realizacja II transzy stypendium na rok szkolny 2013/2014 (za okres od stycznia do czerwca br.) nastąpi poprzez zwrot pieniędzy za przedłożone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul.Reja 2a oryginały rachunków za pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole lub poza szkołą, zakup podręczników, lektur, zeszytów, tornistra (plecaka), stroju sportowego, pomocy naukowych, lub innego wyposażenia wymaganego przez szkołę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane będą do 15.09.14r. bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW

Do dnia 10 września 2014 r. - do godziny 10.00 można składać wnioski o dofinansowanie do podręczników szkolnych dla uczniów klas II – III oraz VI.

Kryterium dochodowe – 539,00 zł netto / na osobę

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY RAZEM Z ZAŚWIADCZENIAMI O DOCHODACH.

UBEZPIECZENIE DZIECI 2014/2015

stawka ubezpieczenia: 40,00 zł
klasa sportowa – IV a, V a: 70,00 zł
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
Proszę wpłacić składki do 24 czerwca lub w pierwszym tygodniu września (do 5 września).

Strona internetowa: Elkaset