Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

*OBIADY - październik*

Opłata za obiady za miesiąc październik: 63 zł
Wpłatę należy dokonać do 10 października u p. Intendentki lub w świetlicy szkolnej.

* PLAN LEKCJI KLAS 1- 6 *

* KOMITET RODZICIELSKI 2015/2016 *

Decyzją Rady Rodziców składka na  Komitet Rodzicielski wynosi:
  • 30 zł na pierwsze dziecko
  • 15 zł na drugie dziecko
  • 0 zł na trzecie dziecko

* SZKOLNA RADA RODZICÓW *

Rada Rodziców:
przewodnicząca - Beata Kazanowska - Sieczkowska
zastępca przewodniczącej - Agnieszka Kowalska
skarbnik - Sylwia Cytera-Walicka
sekretarz - Joanna Piwowar

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca - Iwona Siemieniuk
zastępca przewodniczącej -  Agnieszka Lang

NUMER KONTA RADY RODZICÓW: 
Powiatowy Bank Spółdzielczy O/ Kędzierzyn - Koźle
21 8882 1032 2001 0029 2362 0001

 

* SPRAWDZIAN W KLASIE 6 2015/2016 - informacja dla rodziców *


Z poni
żej umieszczonej książeczki w pliku pdf można się dowiedzieć:

- jaka jest struktura sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej od 2015 r.?
- jakiego rodzaju zadania są na sprawdzianie i co jest w nich sprawdzane ?
- jakie są podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu ?
- jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu ?

Do druku:
sprawdzian w klasie 6 szkoły podstawowej 2015/2016.pdf
sprawdzian w klasie 6 szkoły podstawowej 2014/2015.pdf


Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) znajdują się szczegółowe informacje o harmonogramie sprawdzianu oraz przykładowe arkusze.

Na tej samej stronie oraz na stronie CKE (www.youtube.com/ckeedupl) znajdziesz również filmy o sprawdzianie, w tym film przedstawiający sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Zapraszamy!


* KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 *

 

* UBEZPIECZENIE DZIECI 2015 / 2016 *

stawka ubezpieczenia: 36 zł
klasy sportowe: 63 zł
Wpłaty należy dokonać do 25 września u wychowawców klas.

* OBIADY - wrzesień *

Opłata za obiady za miesiąć wrzesień: 54 zł
Wpłatę należy dokonać do 10 września u p. Intendentki lub w świetlicy szkolnej.
UWAGA!!!
Obiady rozpoczynają się od 7 września.

* ŻYCZENIA Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO *


 
Upłynęły słoneczne wakacje, skończył się czas błogiego wypoczynku.

Rozpoczynając  nowy rok szkolny 2015/2016, witam wszystkich bardzo serdecznie: Rodziców, niestrudzone Grono Pedagogiczne oraz Uczniów. 

Życzę wszystkim, samych sukcesów, dobrych ocen, a nauczycielom dużo cierpliwości i wytrwałości.

Jednocześnie przypominam klasom starszym, że powinni pomóc młodszym kolegom  w adaptacji w nowej szkole.

Zachęcam wszystkich do wytężonej pracy i nauki, do dania z  siebie wszystkiego, tak aby nasza szkoła cieszyła się uznaniem społeczności, byśmy w nauce, kulturze, sporcie osiągali jak najwyższe noty.

Dyrektor Szkoły
Agata Blachucik

* ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO *

Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne serdecznie zapraszają 1 września (wtorek) wszystkich uczniów wraz z rodzicami/opiekunami na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

klasy I  godz. 10.00
klasy II - VI  godz. 9.00 

Strona internetowa: Ela Setnicka