Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu

Procedury COVID-19


WYTYCZNE MEiN, GIS I MZ DLA KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


INSTRUKCJE
(kliknij w link do strony, który znajduje się w podpunktach)
1. instrukcja mycia rąk
2. instrukcja dezynfekcji rąk
3. instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki 4. instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek
5. wykazy środków biobójczychZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLENJPROCEDURA PROWADZENIA KONSULTACJI W SZKOLE DLA UCZNIÓW KLAS 8ZASADY PODCZAS LEKCJI ONLINE


BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Projekty

Polsko-czeski projekt pt: Spotkajmy się

Nasi partnerzy

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ONOFF Studio Reklamy Klub Młodego Technika Fundacja Zdobywaj Niezdobyte